Kimler Yeşil Pasaport Alabilir

  • TBMM Eski Üyeleri ve Eski Bakanlar,

  • Kadro derecesi 1,2 ve 3. derece olarak çalışan ve bu derecelerde çalışmakta iken EMEKLİ olan veya devlet memurları.

  • 1.2. ve 3. derece kadro karşılığı çalışan ve bu derecelerde sözleşmeli olarak çalışmakta iken EMEKLİ olan devlet memurları.

 • Kadro karşılığı olmaksızın çalışıp emekli kesenekleri 1.,2 ve 3. derece üzerinden kesilerek T.C. Emekli Sandığına yatırılan çalışanlar ile bu durumda çalışırken EMEKLİ olan sözleşmeli devlet memurları

 • Görevleri Süresince Büyükşehir, İl, İlçe ve 1. Kademe Belde Belediye Başkanları

 • 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunun 8. Maddesinde Devlet Sporcusu unvanı verilen sporculara

 • Özelleştirme kapsam ve programına alınan/özelleştirilen T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası çalışanlarından;

 • Özelleştirilmeden önce hususi pasaport alma hakkını elde etmiş bulunmak,

 • Kuruluş sermaye payının en az %51’i devlete ait kamu kuruluşu olmak,

 • Sosyal Güvenlik yönünden T.C. Emekli Sandığına bağlı olmak,Kamu görevlisi olmak,

 • 4603 Sayılı İş Kanununa tabi olmak

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Şartlarının tamamını taşıyan ve bu şartları taşırken EMEKLİ olan veya ÇEKİLEN personeller;

Yukarıdaki 1,2,3,4,5, ve 6. maddede belirtilen şartları taşıyanların eşlerine, reşit olmayan çocuklarına ve reşit olup hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan öğrenimine devam eden kız ve erkek çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

18 yaşını doldurmuş olsa dahi hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen hak sahibinin çocuklarına yaş sınırı olmaksızın Hususi Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.

Yesil-Pasaport-Cipli-Türk

Yorumunuz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir