Eclipse kurmaya çalışırken”Java Was Started But Returned Exit Code=13” şeklinde başlayan bir hata ekranı aldıysanız çözümü